วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

US Citizenship Exam with Thai Translation ข้อสอบขอสัญชาติอเมริกัน 2013 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย


 Translated by Paiboon Publishing
แปลโดยสำนักพิมพ์ไพบูลย์

US Citizenship Exam with Thai Translation (recording in both English and Thai for every entry) available now on iTunes, Google Play Store and Amazon.com. Excellent material for learning Thai and English. 

ข้อสอบขอสัญชาติอเมริกันพร้อมเสียงพากย์ไทยและอังกฤษสำหรับทุกรายการมีจำหน่ายแล้ว เหมาะสำหรับใช้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย

English Voice: Nicholas Terlecky 
Thai Voice: Benjawan Poomsan Becker

Content is available with this link.

US Citizenship Exam for Thai Speakers