วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บันทึกของล่าม ภาคภาษาไทย โดย เบญจวรรณ ภูมิแสน
The Interpreter's Journal 
(Thai Version)

หนังสือเล่มแรกที่เขียนโดยล่ามหญิงไทยที่เกี่ยวกับการทำงานและประสบการณ์ของล่ามที่ยังไม่มีล่ามคนใดเขียนมาก่อน ผู้อ่านจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงอย่างคุ้มค่า มีจำหน่ายแล้วที่เมืองไทยและที่อเมริกา


สารบัญ Table of Contents

จากผู้แต่ง From the Author

ประกาศคุณูปการ Acknowledgment

บทที่ Chapter 1
      ที่มาที่ไปของฉัน My Story

บทที่ Chapter 2 
      ทำไมถึงคนอยากมาอเมริกากันนัก Why Do So Many People Want to Come to America?
      ทำยังไงถึงจะได้ไปอเมริกา What Should I Do to Get to America?

บทที่ Chapter 3
      ความรู้เรื่องงานของล่าม The Work of an Interpreter
            ล่ามกับผู้แปลเอกสาร Interpreter vs. Translator
            ระบบศาลอเมริกา Court Systems in the U.S.
            คนไทยและคนลาวในอเมริกา Thai and Lao People in America
            ทำไมคนไทยหลายคนที่อยู่อเมริกาหลายปีแล้วยังต้องใช้ล่ามอยู่
            Why Do Many Thai People Living in America for a Long Time Still Need an Interpreter
            อยากเป็นล่ามหรือคะ So You Want to be an Interpreter?

บทที่ 4 Chapter 4
กระบวนการทางอาญาและทางแพ่งในสหรัฐอเมริกา
Criminal and Civil Procedures in the U.S.
            กระบวนการทางอาญาและขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล
            Criminal Procedure and the Court Process
                       ขั้นพนักงานสอบสวน  The Investigation Process
                       ขั้นพนักงานอัยการ  The Prosecution Process
                       ขั้นศาล  The Court Process
                       ขั้นราชทัณฑ์  The Sentencing Process
            วลีต่างๆ ที่ควรทราบในตอนการขึ้นศาลอาญา
             Useful Phrases in Criminal Court
             กระบวนการทางแพ่ง  Civil Procedure
                       การระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการ
                      Alternative Dispute Resolution, Mediation and Arbitration

บทที่ Chapter 5
รู้ภาษาอังกฤษ ชีวิตก้าวไกล
Getting Ahead in Life by Mastering the English Language
            ทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ
            Why Do We Have to Learn English?
            ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษา
            How to Succeed at Learning a Language
                       ทักษะการฟัง Listening Skills
                       ทักษะการพูด  Speaking Skills
                       ทักษะการอ่าน Reading Skills
                       ทักษะการเขียน  Writing Skills
                       องค์ประกอบทั้งสี่  The Four Elements
                                    คำศัพท์  Vocabulary 
                                    ไวยากรณ์  Grammar
                                    การออกเสียง  Pronunciation
                                    สำนวน  Expressions
                                    โวหาร สุภาษิตและคำพังเพย  Idioms, Proverbs and Aphorism
                                    กริยาวลี  Phrasal Verbs
                                    สแลง  Slang
                       บทสรุปพร้อมคำแนะนำอื่นๆ  Summary and Other Suggestions

บทที่ Chapter 6
อยากมีแฟนฝรั่ง ฟังทางนี้
Listen to This If Want to Have a Farang Boyfriend or Husband
            ทำไมหญิงไทยถึงอยากได้แฟนฝรั่ง  
            Why Thai Women Want a Farang Husband
            ภาพพจน์ผู้หญิงไทยในสายตาของชาวต่างชาติ 
            Thai Women's Image in the Eye of Foreigners
            หาแฟนฝรั่งยังไงดี 
            Where to Look for a Farang Boyfriend or Husband
            ปัญหาเรื่องความรักระหว่างหญิงไทยและหนุ่มตะวันตก 
            Problems in Thai-Western Relationships
            มีแฟนฝรั่งสบายจริงหรือ 
            Is it Really a Comfortable Life with a Farang?
            ข้อตกลงก่อนการสมรส Prenuptial Agreement
            เมื่อความรักโรยรา When Love Dies...
            การใช้ความรุนแรงในครัวเรือน Domestic Violence
            การหย่าร้าง Divorce
                        เหตุฟ้องหย่า Grounds for Divorce
                        การสิ้นสุดการสมรสโดยที่ทั้งสองฝ่ายยินยอม
                        Uncontested Divorce
                        การสิ้นสุดการสมรสโดยที่ทั้งสองฝ่าย
                        หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม Contested Divorce
            คู่รักที่ประสบความสำเร็จ
            Successful Couples
            คำแนะนำจากกลุ่มมาดามในอเมริกา
            Advice from Thai Wives in America
 บทที่ Chapter 7
บทเรียนจากการเป็นล่าม
What I Have Learned as an Interpreter
                บทเรียนจากการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน
                Lessons from Jury Trials
                คดีความส่วนใหญ่เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงและความเขลาของมนุษย์ 
                Most Legal Cases Arose from Greed, Anger, Delusion and Ignorance
                ทนายความนั้นสำคัญไฉน
                Important Things to Know About Lawyers
                การบาดเจ็บทางจิตใจจากการมีส่วนร่วมหรือรับฟังประสบการณ์ที่ขมขื่นของผู้อื่น
                Vicarious Trauma
                รู้ภาษาลาวได้เปรียบ
                Advantages of Knowing the Lao Language
                คนไทยจำนวนมากเสียเปรียบจากการไม่รู้ภาษา
                Many Thais Are Taken Advantage of Because They Don't Understand English
                โรบินฮู้ด ใบเขียวหรือซิติเซ่นก็สามารถประสบความสำเร็จได้
                You Can Be Successful Regardless of Your Immigration Status

ภาคผนวก Appendix 1
ข้อสอบสัญชาติอเมริกัน 2013
US Citizenship Exam 2013

ภาคผนวก Appendix 2
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
Resources

Price: In the US $15 + $5 shipping
           In Thailand 300 baht + 50 baht shipping

หนังสือที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงอย่างคุ้มค่า มีจำหน่ายแล้วที่เมืองไทยและที่อเมริกา

ที่เมืองไทยราคาเล่มละ 300 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ที่อเมริการาคาเล่มละ $15ค่าส่ง $5

How to make payment

Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ 
Account Name: Paiboon Poomsan ชื่อบัญชี ไพบูลย์ ภูมิแสน 
Account Number: หมายเลขบัญชี 271-4-506744จ่ายทางเช็ค สั่งจ่าย Paiboon Publishing

Pay by check. Please make check available to Paiboon Publishing)

ส่งมาที่ Please mail it to:
Paiboon Publishing 
1442A Walnut Street #256
Berkeley, CA 94709

Or by PayPal with the address paiboonpublishing@gmail.com
หรือจ่ายทาง PayPal ได้ที่ paiboonpublishing@gmail.com 

Or by bank transfer to Bank of America หรือโอนเข้าบัญชี Bank of America
Account Name: ชื่อบัญชี Paiboon Publishing Incorporation
Account Number: หมายเลขบัญชี 05574-40014

For other countries, please email for shipping price
ส่วนประเทศอื่นๆ ราคาเล่มละ $15 ค่าส่งแล้วแต่ประเทศค่ะ 

สามารถสั่งได้ทางเฟซบุ๊ค 

หรือ Amazon.com

หรือ เว็บไซท์ของทางสำนักพิมพ์

Please email your questions to paiboonpublishing@gmail.com.
มีคำถาม สอบถามได้ที่ paiboonpublishing@gmail.com                                   วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

The Ultimate Talking Chinese Phrasebook App

你好.
Our new Talking Chinese (Mandarin) Phrasebook App is finally complete. It's now available on iTunes. As other high quality language products from Paiboon Publishing, we guarantee that this will be a great tool and investment for your Chinese language learning.

https://itunes.apple.com/us/app/talking-chinese-english-chinese/id975095809?ls=1&mt=8

 • You can hear every entry with crisp and clear recording of a native Mandarin speaker near Beijing.
 • No Chinese knowledge required.
 • There are more than 12,000 words and expressions. More than any phrasebooks in the market.
 • There are many useful entries for travelers and Mandarin students from beginning to intermediate levels that can be used instantly.
 • No Internet connection needed after the first download.
 • You can use key words to find phrases you want to express.
 • Ground-breaking and mind-blowing features to help you learn this exotic language efficiently.
 • Big text and clear, sensible layout.
 • You can choose either the simplified or traditional Chinese characters.
 • Free life-time upgrade.
 • And much more!
Perfect even for those who cannot read Chinese characters and have no time to study Chinese.  You can search for any Chinese word you hear by its sound using an English-like alphabet.  If you have a recent iOS device and internet access, you or your Chinese friend can even speak English or Chinese words right into your device to search the phrasebook.  All Chinese words in every section are written using both Chinese Characters and your chosen pronunciation guide system(s) (3 systems supported including Pinyin).

For those who want to go deeper, our app also includes a comprehensive, interactive introduction to the Chinese language where you can learn to speak and recognize the sounds of Chinese (even the tones) and learn how to put together your own sentences in Chinese.

== Buy it Now!

Don't go another day without this indispensable tool! Enjoy free lifetime upgrades as we add more vocabulary and more features.


วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

US Citizenship Exam with Thai Translation ข้อสอบขอสัญชาติอเมริกัน 2013 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย


 Translated by Paiboon Publishing
แปลโดยสำนักพิมพ์ไพบูลย์

US Citizenship Exam with Thai Translation (recording in both English and Thai for every entry) available now on iTunes, Google Play Store and Amazon.com. Excellent material for learning Thai and English. 

ข้อสอบขอสัญชาติอเมริกันพร้อมเสียงพากย์ไทยและอังกฤษสำหรับทุกรายการมีจำหน่ายแล้ว เหมาะสำหรับใช้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย

English Voice: Nicholas Terlecky 
Thai Voice: Benjawan Poomsan Becker

Content is available with this link.

US Citizenship Exam for Thai Speakers 


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

I Found the Fountain of Youth


My Definition of “The Fountain of Youth”

The Fountain of Youth is the legendary spring that has the power to make you young if you drink or bathe in its waters. This legend of eternal youth has captured the imagination for thousands of years. The Spanish explorer Ponce de Leon was searching for it in Florida in 1513. In the 1952 movie “Monkey Business,” staring Cary Grant and Marilyn Monroe, a potion, formulated by a monkey, was touted to make millions of dollars when it was thought to make people young again. People fantasize even today for the elixir from the Fountain of Youth that will allow them to stay young forever.

While other people are still looking for the mythical Fountain of Youth, I have found natural ways to make my forty-six year old body feel and look young again. I have found natural ways to heal myself from diseases and pain that I had for over 30 years. It was not an easy task. I worked very hard at it. I educated myself by researching books, articles and other credible resources.

It is my opinion that no matter how old you are, you can still feel and look young. And if you are only in your 20s or 30s, but you feel tired and sick all the time, you are already an old person. The Fountain of Youth is what we all are looking for, both young and old. Here is my definition of a person who has found the Fountain of Youth:

• Overall you look younger than your age and younger than your friends from high school.
• Your immunity is high and your body can overcome pathogens, viruses, bacterium, prion or fungus.
• You are full of energy, vibrancy and vitality.
• You exude happiness, are content, relaxed and feel secure. You wear a smile on your face and you have a positive attitude about life.
• You don’t get very sick. If you do catch a cold or flu, because your immunity is down, you heal in a short duration and with less severe symptoms. You don’t have major health problems like diabetes, heart disease and cancer, or less severe health problems such as gout, shingles, herpes or arthritis.
• You are not allergic to, nor have only minor allergic reactions to specific foods, environmental toxins, pollens, molds, mites or animal dander.
• Your body pH is slightly alkaline.
• You have energy all day long. You do not need to depend on caffeine or commercial energy drinks to wake you up in the morning, or to keep you going in the afternoon.
• You sleep soundly and peacefully without worries or nightmares. You don’t need to use sleeping pills or herbs to help you fall asleep.
• You are not overweight or obese. You have a flat tummy. (You don’t really need to have six-pack abs.)
• The skin on your face and body is smooth and shiny.
• You don’t need to take any prescription or non-prescription drugs. None of your body needs to have surgery. You only need to see a doctor for your annual health check-up, an emergency or an accident.
• You don’t need to see a psychiatrist or psychologist. You are free from stress and don’t have psychological or mental health problems.
• You have good eyesight. Your eyes are bright. No glaucoma, cataract, diabetic retinopathy or retinal detachment. If you have to wear eyeglasses, you don’t need to get a stronger prescription from the one you already have.
• You can hear well. No need to use a hearing aid.
• You do not have bad body odor, no bad breath and no smelly farts. You don’t have Candida overgrowth.
• Your blood is clean and it flows naturally. You don’t have varicose veins or blood clots.
• There is flexibility in your body. You can do martial arts and yoga with ease.
• You have good balance. You have good posture. You don’t slouch. You are not clumsy. You can move about freely. You have a bounce in your step. You can spin when you dance.
• No aches, pain, stiffness or numbness anywhere in your body.
• You don’t have excess mucus. Your nose is clean and no sinus problems. Your sense of smell is active and normal.
• Your respiratory system is normal. You don’t have a prolonged cough. No bronchitis. No acid reflux.
• Your muscle tone is like someone younger than your age.
• You have strong bones. Your bone density is at the level of a healthy young adult. You do not have osteoporosis or have bone fracture risk.
• Your nails are pink colored not pale, bluish or yellow. Your nails are not dry, brittle, cracked or split, and there are no dark lines beneath the nail.
• Your gums and teeth are strong. You don’t have gingivitis or other periodontal diseases. No need to have gum surgeries.
• No skin infection and no oozing pus. Your skin is not dry.
• Your hair shines and is smooth. It is strong with no split ends. Your hair does not turn grey prematurely and fall out, except if there is heredity of baldness in your family.
• Your bowel movements are regular and you may have bowel movements two to three times a day, but at least once a day.
• You have high libido.
• You have a normal appetite.
• You don’t need to take supplemental hormones to make you look younger.
• You don’t have yeast infections or fungus problems. There is no overgrowth of yeast or fungus in your body to cause you illness.
• You don’t feel lazy or tired. You want to accomplish things and move about.
• You don’t have a double chin, a triple chin or worse yet a quadruple chin.
• You have a good memory. You stay sharp, alert and are aware of what’s going on around you.
• You don’t have a dependence on certain foods, drinks, cigarettes or drugs. No cravings for junk food. You are not addicted to anything.
• You have endurance when you work, walk or do any forms of exercise.
• You have high metabolism.
• No obvious wrinkles, sagging skin, flabby arms or legs.
• No white coating on the tongue. Tongue is smooth, pink and healthy.

This is how I am feeling now that I found the Fountain of Youth. It’s an incredible feeling.

You may think that you’re feeling well because you’re not sick in bed, and you believe taking pills for symptoms or using stimulants to get yourself going is normal. If you lack three or more items in the list, you need to pay attention to your body and ask yourself why you have the symptoms you do. I’ve worked very hard for less than two years to get rid of the health problems I had. And now I’m experiencing my Fountain of Youth and enjoying my health as if I was a teenager. I will now share my story with you and tell you how I did it.


I Found the Fountain of Youth on Amazonวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Learn Thai via Skype

Get with it -- Paiboon Publishing and Thai Language Hut School Deliver Personalized Mobility and Online Solutions to Demanding Customers Learning Asian Languages


 The number one publisher of Thai language-learning materials, Paiboon Publishing, reaches a much wider audience and keeps up with strong market demand by delivering innovative Smartphone and Tablet apps, both for learners of Thai and other Southeast Asian languages. The publisher has also augmented their product offering by being the first publisher to provide private Thai language classes online, via their partner, Thai Language Hut School. Thus extending their leadership in the Southeast Asian language-learning market. 

Click on the link below for more information.

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

Survival Thai Phrasebook App for English Speakers

 Paiboon Publishing's Survival Thai Phrasebook Available Now!

We just launched a short version of our Talking Thai Phrasebook called "Survival Thai" which includes over 1,500 entries for both Android and iOS phones and tablets. Only $4.99  
 Our Talking Thai Phrasebook (Full Version) which is a separate product with over 12,000 words and phrases will be available later this year.